NMO: Geen pilotproject opvullen instabiele zoutcavernes

8 november 2016

NMO: Geen pilotproject opvullen instabiele zoutcavernes

Natuur en Milieu Overijssel heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezwaar aangetekend tegen het idee van een pilotproject voor het opvullen van instabiele zoutcavernes met afvalstoffen, zoals vliegas. Deze afvalstoffen zijn niet afkomstig uit het eigen zoutwinnings- of productieproces. Het uitvoeren van een pilotproject en het niet van toepassing verklaren van het uitgangspunt van ”terugneembaarheid”, betekent dat de Minister bereid is om mee te werken aan het onomkeerbaar storten van afval in de ondergrond. Ook als na de pilot wordt besloten om niet op deze wijze verder te gaan, is een onomkeerbare, potentieel milieubelastende situatie gecreëerd. Dit terwijl er al oplossingen zijn om  niet recyclebare afvalstoffen, zoals AVI-vliegas, te immobiliseren en bovengronds nuttig te verwerken of tijdelijk op te slaan.     

Saillant detail is dat de provincie Overijssel in haar ontwerp Provinciale Omgevingsvisie Overijssel (die nu ter inzage ligt) aangeeft een afwegingssystematiek uit te werken die uitgaat van de kenmerkende eigenschappen van de ondergrond, waaronder de onomkeerbaarheid van ingrepen. Wat zo veel betekent dat een onomkeerbare ingreep in de ondergrond, zoals het storten van afval, onwenselijk is.

 

Onze zienswijze heeft betrekking op paragraaf B.12.14 van het Ontwerp Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029. Bekijk hier de volledige zienswijze als pdf.