Nieuwe website met kennis en nieuws over Wind op Land

20 februari 2017

Nieuwe website met kennis en nieuws over Wind op Land

logoWindopLand

Er is een splinternieuwe website in de lucht over wind op land:  www.windopland.info. Een platform vol informatie en voorbeelden voor en door mensen die betrokken zijn bij wind-op-landprojecten. Op de site staan aansprekende praktijkvoorbeelden waarin betrokken partijen hun aanpak en ervaringen delen. Ook vind je op de website een agenda, nieuws en een kenniscentrum met onderzoeken en rapporten. Allemaal over draagvlak en participatie bij wind op land projecten.

Bijeenkomsten
Naast het lanceren van deze website, organiseren de Natuur en Milieufederaties in samenwerking met Natuur &Milieu dit jaar drie bijeenkomsten over draagvlak en participatie, ruimtelijke ordening en locatiekeuze en een bijeenkomst met praktijkvoorbeelden. De data hiervan zijn binnenkort op de site te vinden.

Ideeën?
We hopen dat deze website  betrokkenen bij wind-op-landprojecten gaat helpen. De website wordt steeds aangevuld met informatie, bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden. Heb je nog ideeën, interessante informatie, een bijdrage aan bijeenkomsten of een praktijkvoorbeeld dat we mogen delen op de website? Dan horen we het graag! Input leveren kan via het contactformulier.