Nieuwe Raad van toezicht voor De Natuur en Milieufederaties

26 juni 2015

Nieuwe Raad van toezicht voor De Natuur en Milieufederaties

 

rvt

Op 25 juni zijn als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de stichting  De Natuur en Milieufederaties benoemd: Theo de Bruijn, Suzanne van der Pijll, Kees Stap (voorzitter), Jan Leentvaar en  Paquita Perez (van links naar rechts op de foto).

Met deze benoeming rondt stichting De Natuur en Milieufederaties een vernieuwingsproces af waarin de structuur en samenstelling van de raad is veranderd. Doel hiervan is dat de raad compacter is samengesteld zodat zij slagvaardig, onafhankelijk toezicht kan houden en waar nodig ook adviserend kan optreden.

De Natuur en Milieufederaties bedanken de afgetreden leden van de Raad van Toezicht voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

Graag stellen we de nieuwe leden van de Raad van Toezicht aan u voor.

Theo de Bruijn (Enschede, 50)

Theo de Bruijn – afgestudeerd technoloog en gepromoveerd bestuurskundige – heeft ruime ervaring op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Als lector binnen het Kenniscentrum Leefomgeving (Hogeschool Saxion) houdt hij zich bezig met duurzaamheidsvraagstukken in de leefomgeving; daarnaast is hij directeur van een stedenbouwkundig bureau. .

Jan Leentvaar (Lelystad, 66)

Jan Leentvaar is in Wageningen, na zijn studie milieutechniek en ecologie, gepromoveerd in watermanagement en heeft sindsdien gewerkt op het gebied van natuur en milieu in het waterbeheer (o.a. bij de WUR en Rijkswaterstaat). Hij was tien jaar actief als hoogleraar Water en Beleidsontwikkeling in Delft en 15 jaar directeur bij RIZA en Inspectie Verkeer en Waterstaat. Daarnaast heeft Jan Leentvaar veel – internationale – managementervaring (ontwikkelingssamenwerking, VN, Rijncommissie en RIZA).

Suzanne van der Pijll (Den Haag, 49)

Suzanne van der Pijll – afgestudeerd als Milieusocioloog aan de Wageningen University – is een allround communicatie-expert en heeft veel ervaring op het gebied van consumentengedrag en MVO vraagstukken. Als Managing Partner bij Schuttelaar & Partners – een adviesbureau dat communicatievaardigheden combineert met inhoudelijke kennis op het gebied van voeding, gezondheid, landbouw, duurzaamheid, gezonde leefstijl – houdt zij zich bezig met MVO beleid van tal van bedrijven zoals Heinz, Unilever, Mars, Albert Heijn en Bilderberg. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie op corporate niveau. Haar bestuurlijke ervaring heeft zij opgedaan bij de Raad van Advies van de Club van Rome en Raad van toezicht van streekeigen Producten Nederland.

Paquita Pérez Salgado (werkzaam in Heerlen, 52 jaar)

Paquita Pérez Salgado heeft ruime ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zij is hoogleraar Milieu-en Natuurwetenschappen bij de Open Universiteit (OU) en tevens UNESCO Chair ‘Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs’. In haar onderzoek richt zij zich op de vraag hoe wetenschappelijke kennis benut kan worden in maatschappelijke veranderprocessen op het gebied van duurzame ontwikkeling, en welke leerprocessen daarbij optreden. Eerder was ze aan verschillende Nederlandse universiteiten verbonden. Daarnaast is Paquita Pérez Salgado actief in diverse Europese en internationale organisaties op het gebied van natuurwetenschappen en hoger onderwijs. Ze is bestuurslid bij de Vereniging van Milileuprofessionals (VVM) en lid van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL).

Kees Stap (Utrecht, 56)

Kees Stap heeft een lange staat van dienst in de energieconsultancy. Als afgestudeerd natuurkundige is hij sinds de oprichting betrokken geweest bij adviesbureau Ecofys en heeft hij diverse directiefuncties gehad in dit sterk gegroeide bedrijf. Hij heeft veel bestuurlijke en management ervaring met het leiding geven, zowel in perioden van groei als krimp. Recent is hij een nieuw bedrijf gestart. Zijn specialisme is energiebesparing en opwekking in de gebouwde omgeving.