Nieuwe directie in Zeeland en Groningen

22 januari 2015

Nieuwe directie in Zeeland en Groningen

Marc Argeloo
Marc Argeloo

Marc Argeloo wordt per 1 april a.s. de nieuwe directeur van de ZMf in Zeeland. Hij volgt Tjeu van Mierlo op, die ruim 25 jaar directeur is geweest van de ZMf. In Groningen draagt directeur Siegbert van der Velde per 1 februari het stokje over aan interim-directeur Roelof Schuiling. Van der Velde is 6 jaar directeur geweest van de NMG.

Zeeland

In Zeeland blijft Tjeu van Mierlo tot aan zijn pensionering werkzaam bij de ZMf en hij zal zich richten op het inwerken van Argeloo. Daarnaast blijft Van Mierlo in deeltijd werkzaam als beleidsmedewerker op de terreinen ‘verduurzaming van de Zeeuwse havens en bedrijven’, ‘Windpark Zeeland’ en ‘Westerschelde’. Een uitgebreider bericht is te lezen op de site van de ZMF.

Groningen

In Groningen gaat Siegbert van der Velde aan de slag als zelfstandig adviseur voor duurzame ontwikkeling, in het maatschap proDO consult. Wel blijft hij de NMG vertegenwoordigen aan de Dialoogtafel Noordoost Groningen. Zijn werkzaamheden worden grotendeels overgenomen door interim-directeur Roelof Schuiling.