Natuur en Zorg ontmoeten elkaar in drie projecten

20 januari 2016

Natuur en Zorg ontmoeten elkaar in drie projecten

groen en zorg

Natuur en Milieu Overijssel gaat de komende drie jaar samen met andere partners een aantal projecten uitvoeren waarin ‘groen’ en ‘zorg’ elkaar aanvullen. Deze projecten zetten de natuur in als middel om gezondheid en sociaal contact te stimuleren. De reeds bestaande Groene Visite krijgt een vervolg voor twee jaar en we starten twee nieuwe projecten met Zorgspectrum Het Zand (ZHZ).

De Groene Visite
De Groene Visite is gestart in 2014. Het is een provinciaal netwerk van vrijwilligers in Overijssel die op bezoek gaan bij immobiele dementerende ouderen die in een verzorg- of verpleeghuis wonen. De vrijwilligers nemen een natuurkoffer mee met natuur uit de eigen omgeving. Het zien van mooie natuurfoto’s, het voelen van een kastanjebolster, het ruiken van gedroogd gras of het proeven van rijpen bramen, prikkelt de zintuigen. Hierdoor komen herinneringen naar boven en dit geeft aanleiding tot leuke gesprekken. Natuur en Milieu Overijssel werkt in de Groene Visite samen met lokale IVN-afdelingen, Zwolle Doet en Ouderen Belangenorganisaties Overijssel. Inmiddels zijn er in 5 regio’s (Almelo, Noord-Oost Twente, Hardenberg, Zwolle en Noord-West Overijssel) 45 vrijwilligers opgeleid en gaan zij wekelijks op visite. De komende twee jaar gaan we twee nieuwe regio’s opzetten, ruim 20 nieuwe vrijwilligers werven en opleiden, nieuwe thematische koffers ontwikkelen en inspiratiebijeenkomsten voor mantelzorgers organiseren.

Natuurlijk Samen
In 2016 start het nieuwe project Natuurlijk Samen, het resultaat van een samenwerking met Zorgspectrum Het Zand (ZHZ). In Natuurlijk Samen gaan cliënten van ZHZ en bewoners uit Zwolle en Heino samen op pad in de natuur. Denk hierbij aan wandelingen, speuren naar waterdiertjes, de moestuin onderhouden, dieren verzorgen etc. Door de gezamenlijke activiteiten van cliënten en inwoners, wordt de zorginstelling meer onderdeel van de wijk en de lokale samenleving. Het genieten van de natuur en de nieuwe contacten zijn een welkome afleiding voor de cliënten van Het Zand.

Natuurlijk Fit
In 2016 start ook het nieuwe project Natuurlijk Fit, wederom in samenwerking met Zorgspectrum Het Zand (ZHZ). Dit project wil alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met één of meerdere beperkingen stimuleren om meer te bewegen in de natuur en nieuwe sociale contacten op te doen met andere ouderen. De parken, vijvers, bossen en dierenweides op en rond de zorglocaties Het Wooldhuis (Heino) en De Berghorst (Staphorst) bieden uitstekende wandellocaties. Enthousiaste natuurgidsen begeleiden de wandelingen en maken er een echte belevenis van vol activiteiten die de zintuigen prikkelen. Naast natuurgidsen loopt er ook een zorgmedewerker mee die de ouderen in staat stelt op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over hun beperkingen.

Doe mee
Voor alledrie de projecten zoeken we begeleiders, natuurgidsen, natuurliefhebbers en geïnteresseerden die willen helpen bij het organiseren van bovenstaande activiteiten. Ben je geinteresseerd? Neem dan contact op met Natuur en Milieu Overijssel, 038-4250960, info@natuurenmilieuoverijssel.nl. Je krijgt training in zowel natuurkennis als in het begeleiden van mensen met een beperking of ziekte, zodat je goed voorbereid aan de slag gaat.