Natuur en Milieufederaties lid Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

20 juni 2024

Natuur en Milieufederaties verwelkomd als lid Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Op 14 juni 2024 zijn we officieel benoemd als lid van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Een belangrijke stap in onze gezamenlijke inspanningen voor een duurzame en gezonde leefomgeving.

Werken aan een duurzame toekomst

Het OFL is een onafhankelijk platform waar verschillende stakeholders, zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken. We hebben in Nederland te maken met veel uitdagingen voor de fysieke leefomgeving, de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. Door deel te nemen aan het OFL kunnen we als NMF onze expertise en visie inbrengen bij de ontwikkeling van beleid en strategieën die een duurzame toekomst bevorderen.

Dit willen we bijdragen

Door actief deel te nemen aan het OFL willen we zorgen voor een integrale benadering van vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en de circulaire samenleving. We zullen ervoor waken dat zowel ecologische als maatschappelijke belangen hierin worden meegenomen. Daarnaast zorgt de NMF voor een sterke verbinding tussen lokale en nationale initiatieven, wat essentieel is voor het succes van duurzame transities.

Besluiten

Binnen het OFL worden belangrijke besluiten genomen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Je kunt hierbij denken aan advisering op het gebied van klimaat, landbouw, natuur, energie en water. Onderwerpen die direct impact hebben op onze eigen omgeving. De adviezen van het OFL zijn gericht op het ondersteunen van een duurzame ontwikkeling en het waarborgen van een gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Zo staat op dit moment het Nationale Milieuprogramma op de agenda.

Inbreng leden

De leden van het OFL zijn veelal maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en brancheorganisaties. Leden vormen een structurele basis van het overlegorgaan: zij zijn langdurig betrokken en kunnen onderwerpen voor de overleggen aandragen.

Lees meer over het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving