Natuur en Milieufederaties laten impact zien

13 mei 2019

Natuur en Milieufederaties laten impact zien

In 2018 hebben de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) 351 energie-initiatieven helpen opstarten, samengewerkt met 98 koploper bedrijven op het gebied van circulaire economie en 1703 adviezen gegeven over natuur of gebiedsontwikkeling aan lokale organisaties en burgers. Deze resultaten zijn terug te lezen in de Impactmeting 2018.

Ieder jaar voeren we in samenwerking met onderzoeksbureau Avance een impactmeting uit. Onze stakeholders leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Het afgelopen jaar hebben we de impactmeting toegepast op de drie hoofddoelen waar we aan werken: duurzame energie, circulaire economie en natuur & landbouw. We hebben daarbij ook gekeken hoe we met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Mooie rapportcijfers

Vast onderdeel van de impactmeting is een enquête onder de stakeholders over samenwerking met de NMF’s. Uit het onderzoek komt een positief beeld naar voren. Zo geven externe partijen de NMF’s een 8- voor hun rol als ondersteuner van maatschappelijke initiatieven en vinden alle stakeholders dat hun netwerk is vergroot door de activiteiten van de NMF’s. Voor de rol van belangenbehartiger van natuur en milieu geven de stakeholders de federaties ook een 8-.

Casus

Onderzoeksbureau Avance voerde ook dit jaar een kwalitatief onderzoek uit naar een specifieke casus. Dit keer analyseerde Avance wat de effecten zijn van het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, LTO Noord en de agrarische collectieven heeft geschreven. Over de toevoegde waarde van de NMU  in dit geheel, zegt Wilma Timmers van de provincie Utrecht: “De NMU was in staat om een divers gezelschap bijeen te krijgen en te houden. Dat heeft te maken met de manier waarop de NMU zich opstelt. Ze zoeken naar verbinding om gezamenlijk dingen te realiseren.”

Meer weten over de impactmeting? Neem contact op met:

Profiel Sonja Sars

Sonja Sars

Netwerksecretaris / Plv. netwerkdirecteur