Na ruim twee jaren praten te weinig concrete stappen gezet

22 oktober 2015

Na ruim twee jaren praten te weinig concrete stappen gezet

Vewin en Natuur en Milieufederaties ondertekenen Green Deal chemievrij beheer sportvelden niet

Vereniging voor waterbedrijven in Nederland (Vewin), De Natuur en Milieufederaties, NOC*NSF, NGF, KNVB en de BSNC werken al sinds 2013 aan een Green Deal over chemievrij beheer van sportvelden. De inzet van Vewin en De Natuur en Milieufederaties is daarbij altijd geweest om gezamenlijk te werken aan het terugbrengen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. Het streven is een chemievrij beheer van sportvelden. Na ruim twee jaar praten zijn er nog geen concrete stappen gezet in de samenwerking. Reden voor Vewin en De Natuur en Milieufederaties om de Green Deal niet te ondertekenen.

In een brief aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wijzen Vewin en De Natuur en Milieufederaties erop dat de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) vanaf het begin van de besprekingen wel nadrukkelijk de samenwerking gezocht heeft. Ook heeft de NGF actief gekeken op welke manier de doelen van de Green Deal gehaald kunnen worden. Met de NGF hebben De Natuur en Milieufederaties dan ook recent een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het aanbod tot samenwerking hebben De Natuur en Milieufederaties ook bij de andere partijen die deelnemen aan de Green Deal neergelegd. Zij hebben daar geen gebruik van gemaakt. Netwerkdirecteur Corinne de Jonge van Ellemeet van De Natuur en Milieufederaties: “De afgelopen twee jaar zijn, met uitzondering van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, naar ons idee door de betrokken partijen onvoldoende aangegrepen om tot actie over te gaan, en dat terwijl de urgentie hoog is. Daarmee is veel kostbare tijd verloren gegaan.

De Natuur en Milieufederaties en Vewin wijzen er in de brief aan staatssecretaris Mansveld op dat zij op basis van de huidige afspraken niet in kunnen staan voor het realiseren van de genoemde doelstelling van chemievrij beheer in 2020 in de Green Deal sportvelden en om die reden niet mede ondertekenen.

Vewin en De Natuur en Milieufederaties blijven open staan voor samenwerking met partijen die daadwerkelijk willen toewerken naar chemievrij beheer van sportvelden en daartoe concrete acties laten zien. “Mochten we alsnog tot goede en concrete afspraken met de partijen kunnen komen, overwegen we aansluiting bij de Green Deal”, aldus Renée Bergkamp, directeur Vewin Den Haag. “Wij roepen staatssecretaris Mansveld op – met of zonder Green Deal – te blijven toewerken naar chemievrij beheer op sportvelden. Met dat doel kan ze op onze steun rekenen