Mensenketting om gevaarlijke kerncentrale te sluiten

7 juni 2017

Mensenketting om gevaarlijke kerncentrale te sluiten

WISEOp zondag 25 juni is het zo ver; 60.000 mensen geven elkaar de hand en vormen een ketting van Aken (Duitsland) via Maastricht (Nederland) en Luik naar Tihange (België). Waarom? Omdat heel veel burgers willen dat de gevaarlijke kerncentrales in Tihange dichtgaan. Omdat het ook voor België mogelijk is te stoppen met het gebruik van kernenenergie. Omdat het belangrijk is internationale solidariteit te tonen. Omdat de Belgische milieuorganisaties WISE Nederland gevraagd hebben “dit waanzinnige plan, deze mensenketting”, samen te dragen.

Busreizen naar Limburg
WISE is verantwoordelijk voor de mobilisatie van Nederlandse deelnemers. Die komen vooral uit Limburg – maar ze organiseren ook uit maar liefst 14 steden in Nederland een of meerdere busreizen. Ook uit Groningen kunt u mee naar Limburg. Zondag 25 juni belooft een heel bijzondere dag te worden. Het is lang geleden dat tienduizenden mensen samen de straat opgingen om te laten zien dat we moeten stoppen met kernenergie. Limburg maakt zich zorgen – maar als het misgaat in Tihange raakt dat heel Nederland.

De bus uit Groningen kost € 25,00 euro voor een retour. De organisatie van de mensenketting is logistiek een forse uitdaging. Een week van tevoren weten we waar de mensen uit Groningen precies in de ketting terechtkomen – en dus hoe laat de bus vertrekt. Dat zal waarschijnlijk tussen 9 en 10 uur zijn. U bent waarschijnlijk rond 20.00 uur weer terug in uw opstapplaats. U kunt zich via deze link opgeven.

Goed om te weten
Meer informatie over de actie vindt u op www.wisenederland.nl/25-juni of u kunt bellen met 020-6126368. Wilt u helpen om meer bekendheid te geven aan de actie en de bus uit uw woonplaats vol proberen te krijgen? Neem dan contact op met Vera de Raad, via vera@wisenederland.nl.

De actie kost veel geld en wordt vrijwel volledig gefinancierd met donaties van particulieren. Wilt u de actie ook financieel steunen? Dat kan, maak een gift over op NL94 TRIO 0197 8930 90, WISE, Amsterdam, o.v.v. “25 juni”. Als u lid bent van de SP kunt u uw buskaartje declareren bij het landelijk bureau van de SP.