Mega-steun tegen Megastal bij Kampina

13 september 2018

Mega-steun tegen Megastal bij Kampina

Selçuk Akinci en Toon Loonen overhandigen de petitie aan wethouder Esther Langens

Ruim 21.000 mensen tekenden de petitie van de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten tegen de bouw van een megastal aan de rand van natuurgebied Kampina. De organisaties overhandigden de handtekeningen deze week aan de gemeente Oirschot.

Kwetsbaar gebied
De Megastal met 16.000 varkens is gepland pal naast de Kampina in Brabant. Een slechtere locatie is in Brabant nauwelijks denkbaar. De Kampina heeft al zwaar te lijden onder de uitstoot van ammoniak, waardoor er verzuring optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Uit ammoniakmetingen blijkt dat, in strijd met het overheidsbeleid, de ammoniakconcentraties in dit gebied de laatste jaren zelfs weer toenemen. Met de komst van de megastal komt daar nog een nieuwe bron van ammoniak bij. Zo worden de  vele inspanningen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen te niet gedaan.

Onbestaanbaar
Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: “Het beleid rondom de veehouderij is enorm in ontwikkeling. Het is gericht op minder stikstof, minder dieren en minder overlast. Dat er dan een megastal vergund wordt, pal naast zo’n kwetsbaar natuurgebied als de Kampina, is onbestaanbaar.”

Wethouder Langens van de gemeente Oirschot gaf aan dat ook de gemeente de megastal liever niet komen. Desondanks heeft het gemeentebestuur na intrekking van een oude vergunning toch een nieuwe vergunning afgegeven. Onbegrijpelijk, zeggen Natuurorganisaties en omwonenden. Samen met de 21.319 ondertekenaars van de petitie vragen zij de wethouder om alsnog alles in het werk te stellen om de bouw van de megastal aan de Logtsebaan te voorkomen.

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten: “We zijn blij met de enorme steun voor onze strijd. De 21.000 handtekeningen tonen aan dat er geen draagvlak is voor een megastal op deze kwetsbare locatie. We hopen dan ook dat de gemeente donderdag tijdens de rechtszaak alles inzet om de intrekking van de vergunning te verdedigen.”

Rechtzaak
De afgelopen 25 jaar is er veel overheidsgeld geïnvesteerd in sanering van intensieve veehouderijen rondom de Kampina. De vestiging van een nieuw bedrijf op deze locatie staat haaks op het overheidsbeleid ten aanzien van de intensieve veehouderij. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben beroep aangetekend, 13 september dient de rechtszaak bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

Lees ook het Volkskrant artikel: De megastal die niemand wil die komt er waarschijnlijk toch