Meedenken over de ontwikkelingen rondom Schiphol?

29 januari 2015

Meedenken over de ontwikkelingen rondom Schiphol?

schiphol 3648x2738

De Milieufederatie maakt deel uit van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol. Deze omgevingsraad is de opvolger van de Alders tafel en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).  Doel is het overleg te bevorderen  rond het gebruik en de ontwikkeling van de luchthaven en de inpassing daarvan in de omgeving. Betrokken partijen zijn  overheden, de luchthavensector, bewoners, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. In de Omgevingsraad Schiphol komen veel onderwerpen aan de orde die ons allemaal aangaan. Bijvoorbeeld  de toekomst van Schiphol, de ruimtelijke ontwikkeling in de regio in relatie tot Schiphol, de hinderbeperking, de luchtkwaliteit enz.

Om ons werk goed te kunnen in de Omgevingsraad zijn wij van plan om uit ons netwerk een “meedenktank” in te stellen. Hierin willen we dan de belangrijkste onderwerpen die aan de orde  komen in de Omgevingsraad vooraf bespreken. Bovendien kunnen we dan nagaan wat wij samen voor belangrijke Schipholzaken naar voren willen brengen. De meedenktank zal in ieder geval één keer bij elkaar komen en van daaruit bekijken we  hoe wij ons werk voortzetten.

Heeft u belangstelling voor deze meedenktank? Geef u dan op bij r.van.arendonk@mnh.nl