Mansveld toont realisme bij goederenvervoer

18 juni 2014

Mansveld toont realisme bij goederenvervoer

Mansveld toont realisme bij goederenvervoer

17-06-2014
Nut en noodzaak van uitbreiding in Oost-Nederland ontbreekt

Staatssecretaris Wilma Mansveld gaat bij de plannen voor het goederenvervoer per spoor uit van realistische economische groeiscenario’s. De Gelderse Natuur en Milieufederatie is het met haar eens dat daardoor nut en noodzaak van uitbreiding geheel ontbreken. Met name de voorgestelde aanleg van de Noordtak Achterhoek zal veel te duur uitpakken, terwijl leefbaarheid en landschap in de Achterhoek onherstelbaar worden aangetast.

Mansveld ziet, net als de GNMF, tot 2020 zeker geen noodzaak voor aanpassingen op het bestaande spoor. Het goederenvervoer blijft achter op de eerdere prognoses en kan dus gemakkelijk via de Betuweroute/Emmerich worden afgewikkeld. Op basis van de huidige informatie kiest Mansveld wel voor afwikkeling van goederenvervoer via de bestaande lijn IJssellijn-Twentelijn met kopmaken in Deventer.

 

Noordtak Achterhoek

Ze bekijkt om de drie jaar of er wijzigingen zijn in de ontwikkeling van het goederen­vervoer per spoor. Indien dit zo is zal ze de procedure (2de fase) in gang zetten. En als er veel spoorvolume is zal ze ook een nieuwe goederenlijn, de Noordtak Achterhoek, hierbij betrekken. Maar net als de GNMF vindt ze de kosten die een eerdere QuickScan berekende (1,4 miljard), te laag. Mansveld komt sowieso al 375 miljoen hoger uit en ze geeft aan dat gezien de ervaringen met de Betuweroute de inpassingskosten nog hoger zullen worden.

Ook stelt ze dat de financiële voordelen uit een sneller tracé ten onrechte alleen aan Nederland worden toe gerekend, terwijl veel van die voordelen ook in Duitsland en verderop plaatsvinden.

 

Werkgroep

Tien organisaties hebben zich inmiddels verenigd in de Werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!”. Mansveld erkent dat er net als aan de bestaande spoorlijn ook in de Achterhoek veel verzet is tegen deze nieuwe spoorlijn.

De Werkgroep vindt het plan voor de Noordtak Achterhoek onacceptabel. Een nieuwe goederenlijn doorsnijdt nieuwe gebieden, isoleert kleine woonkernen en tast het kleinschalige karakteristieke Achterhoeks landschap en waardevolle natuur­gebieden aan.

Volgens Mansveld komt een Noordtak Achterhoek pas in beeld bij zeer hoge aantallen treinen, gebaseerd op een zeer hoge economische groei.

 

Zie ookThema Infrastructuur: Noordtak Achterhoek

 

Contact GNMFJoost Reijnen, 026 3523741