Maatschappelijk betrokken Matthijs Nijboer nieuwe directeur

15 juli 2015

Maatschappelijk betrokken Matthijs Nijboer nieuwe directeur

MatthijsMatthijs Nijboer is vanaf 1 september de nieuwe directeur van Natuur en Milieu Overijssel. Hij volgt daarmee Godelieve Wijffels op, die de organisatie zes jaar lang succesvol leidde en nu een overstap maakt naar een nieuwe functie bij het Kadaster.  Matthijs Nijboer (45 jaar), voorheen werkzaam als directeur Duurzaamheid en Energie bij Atrivé (dochter van Tauw) stapt bij Natuur en Milieu Overijssel geen onbekende ‘’wereld’’ binnen. Zijn arbeidsverleden en diverse nevenfuncties laten een sterke maatschappelijke betrokkenheid zien op terreinen waarin ook Natuur en Milieu Overijssel actief is, zoals techniek en duurzaamheid, bodem en ondergrond, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming bestaande woningbouw, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), leefbaarheid van de stad en Deltaprogramma IJssel Vecht delta. Hij is ook gemeenteraadslid geweest in Deventer.

Matthijs Nijboer is afgestuurd als wijsgerig ingenieur aan de Universiteit van Twente. In 1995 studeerde hij af op onderzoek naar de rol die technologie kan spelen in een duurzame samenleving.  Matthijs woont met vrouw en twee kinderen in Deventer.

Transitie
Nu Natuur en Milieu Overijssel zich voorbereidt op een toekomst zonder provinciale prestatiesubsidie, vraagt dit van de organisatie een nog grotere sensitiviteit voor kansen en maatschappelijke vraagstukken aldus Matthijs Nijboer. “Uit ervaring weet ik wat het betekent om een transitie vorm te geven. Ik zie dat de rol van maatschappelijke organisaties definitief verandert en dat ook Natuur en Milieu Overijssel nog scherper moet neerzetten wat hun toegevoegde waarde is voor overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgerinitiatieven. Natuur en Milieu Overijssel kan als logische, onafhankelijke en deskundige coalitiepartner partijen helpen die ambities hebben voor een mooier en duurzamer Overijssel.” Voor sommigen is Natuur en Milieu Overijssel nog heel erg ‘’de luis in de pels’’; traditionele belangenbehartiger van natuur, landschap en biodiversiteit. De nieuwe directeur zegt daarover: “Een kritisch-constructief geluid mag je nog altijd van Natuur en Milieu Overijssel verwachten. Daarnaast richten we onze energie heel sterk op de energieke samenleving die wil investeren in een vitale leefomgeving en/of circulaire economie. Met een professionaliseringsslag, nieuwe netwerken, aanvullende kennis en good practices helpen we initiatiefnemers stappen voorwaarts te maken, waardoor goede ideeën dromen worden die uitkomen. Dit doen we niet alleen, maar altijd samen met anderen”.