Lokale experts geven bedrijven feedback

12 april 2016

Lokale experts geven bedrijven feedback

Natuur en Milieu Overijssel heeft sinds  2015 een bedrijvenfonds voor bedrijven uit Overijssel. Als deelnemer aan het bedrijvenfonds kunt u gebruik maken van een kritische, maar vooral oplossingsgerichte beschouwing door lokale, externe experts op het gebied van natuur, milieu, water, duurzaamheid en samenwerken met mensen in de directe omgeving. De feedback en adviezen bieden uw bedrijf nieuwe inzichten en aanknopingspunten en een positieve PR.

Het abonnement bestaat uit drie onderdelen:

    1. Kennismakingsgesprek inclusief scan op het gebied van water, natuur, milieu en duurzaamheid
    2. Contact met experts uit onze lokale groepen. Samen met hen kijken we naar de prestaties van uw bedrijf en worden lange juridische procedures voorkomen.
    3. Kennisuitwisseling over één of meer thema’s. Met diverse, op maat gemaakte methoden en werkvormen faciliteren wij de dialoog tussen bedrijf, ambassadeurs, lokale experts en belanghebbenden. Welke thema’s aan bod komen, is afhankelijk van de interesse van uw bedrijf. Voorbeelden van thema’s zijn: biodiversiteit op bedrijfsterreinen, emissies naar lucht en water, afval en (hemel)watergebruik. De kennisuitwisseling doen we waar mogelijk samen met onze lokale groepen en als het even kan bij een voorbeeld bedrijf.

Dat uw bedrijf open staat voor een kritische dialoog met groepen omwonenden zorgt niet alleen voor nieuwe, interessante feedback, maar ook voor goede public relations, meer onderling begrip en vertrouwen en een groter draagvlak voor uw bedrijf.

Neem deel aan het bedrijvenfonds van Natuur en Milieu Overijssel en laat u verrassen door de ideeën van lokale experts.  

Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ruud Pleune (038-4250975).Uiteraard kunt u ook mailen: pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl