Leerbijeenkomst samenspel gemeente en bewonersinitiatieven in natuur- en landschapsbeheer

29 februari 2016

Leerbijeenkomst samenspel gemeente en bewonersinitiatieven in natuur- en landschapsbeheer

Vrienden van het weusthag

Natuur- en landschapsbeheer wordt minder een exclusieve taak van overheden en meer van mensen in de eigen leefomgeving. Voor een succesvol slagen, is er een goede samenwerking tussen de gemeente en de bewonersinitiatieven nodig. Maar hoe pak je zoiets aan? Op donderdag 31 maart organiseert Natuur en Milieu Overijssel een leerbijeenkomst voor gemeenten uit Overijssel, gericht op een succesvol samenspel tussen gemeenten en bewonersinitiatieven in natuur- en landschapsbeheer.

Natuur en Milieu Overijssel heeft veel ervaring met het stimuleren en faciliteren van bewoners­initiatieven die natuur ontwikkelen en beheren. Op dit moment  maken zo’n 50 bewoners­initiatieven in de provincie Overijssel deel uit van ons netwerk. Onze betrokkenheid daarbij varieert van het faciliteren van uitwisseling tussen de initia­tieven of het ondersteunen bij het schrijven van een projectvoorstel  tot intensieve projecten waarin we een initiatief van een kleine groep mensen verbreden tot een breed gedragen initiatief van een hele wijk of heel  dorp (bekijk voor meer informatie onze digitale krant Samen maken we het landschap).

Leerbijeenkomst gemeenten
Dankzij financiële steun van  provincie Overijssel  is het voor gemeenten mogelijk om kosteloos deel te nemen aan de leerbijeenkomst. Deze  training is ge­richt op het samenspel tussen de gemeente en bewonersinitiatieven in natuur- en landschapsbeheer. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 31 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur in Hengelo. In de ochtend bezoeken we het bewonersinitiatief Vrienden van het Weusthag, dat een belangrijke rol heeft in het participatietraject van de gemeente Hengelo. In de middag gaan we aan de slag met leervragen van de deelnemers. Aan de hand van de vragen behandelen we relevante theorie en belangrijke uitgangspunten rondom participatie en bewonersinitiatieven, mede gebaseerd op leerervaringen elders in de provincie en het land.

Vrienden van het Weusthag
Vrienden van het Weusthag heeft als doel een burgerpark te laten ontstaan door bewoners en initiatieven met elkaar te verbinden. Het park Weusthag is het groene hart van Hengelo. Hengelose bewoners komen hier om te fietsen, wandelen, hardlopen of te picknicken. Bewoners werken intensief samen met gemeente Hengelo om het park een aantrekkelijk, veilig en herkenbaar gebied te laten zijn voor cultuur, educatie, natuur en sport. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep Landschapsonderhoud opgericht die werkt aan het opschonen van de kikkerpoel, bijhouden van rododendrons, het uitdunnen van het elzenbos, het maken van een takkenril en het planten van bomen. Tijdens de leerbijeenkomst vertellen Henk Nijhof, voorzitter van het initiatief, en Paula Hester van gemeente Hengelo over het ontstaan, het succes en de leermomenten van het burgerpark.

Praktische informatie:
Datum: donderdag 31 maart
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Buitenplaats de Houtmaat, Houtmaatweg 9, Hengelo
Aanmelden: via streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Alma Streefkerk, 038 – 4250960 of streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Download de flyer Leerbijeenkomst samenspel gemeente en bewonersinitiatieven in natuur- en landschapsbeheer

Vrienden van het weusthag Vrienden van het weusthag 3 Vrienden van het weusthag