Laat je stem horen in Europa en verander de landbouw!

11 april 2017

Laat je stem horen in Europa en verander de landbouw!

Het Europese voedsel- en landbouwsysteem is vastgelopen. Het verwoest ons klimaat en het milieu, roeit flora en fauna uit, schaadt de volksgezondheid en laat kleine en middelgrote boeren en rurale gemeenschappen in de steek. En de belangrijkste oorzaak van dit alles is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – een van de oudste, meest invloedrijke, meest besproken en meest kostbare beleidsinstrumenten van de EU.

Dus laten we het veranderen – laat je stem horen in het debat over de toekomst van de landbouw!

De Europese Commissie heeft een grote online openbare raadpleging over de toekomst van het GLB gelanceerd, die loopt tot en met 2 mei 2017. Nu de EU zelf in crisis verkeert, is dit het moment om te laten zien dat verandering zowel nodig als mogelijk is!

Het is van essentieel belang dat zoveel mogelijk organisaties en individuen, uit zoveel mogelijk landen, deze kans aangrijpen om de Europese Commissie te vertellen dat het Europese voedsel- en landbouwsysteem is vastgelopen en dat het GLB als volgt moet veranderen:

Eerlijk – voor boeren en rurale gemeenschappen.
Duurzaam – voor schone lucht en water, gezonde bodem en vitale flora en fauna.
Gezond – voor goed eten en het welzijn van alle mensen.
Wereldwijd verantwoord – voor het klimaat van de planeet en duurzame ontwikkeling in de wereld.

Ben je het hiermee eens? Laat je stem horen via de website van Living Land!