Kinderen, bewoners en overheden ontwerpen speelnatuur voor Ommermars

11 mei 2017

Kinderen, bewoners en overheden ontwerpen speelnatuur voor Ommermars

Op woensdagochtend 10 mei ontwierpen de leerlingen van Het Koloriet en CBS Hoogengraven, de bewonerswerkgroep uit Ommen en overheden speelnatuur voor het noordoostelijke deel van de Ommermars. Dit deden zij in zandhopen in het gebied zelf. In de creatieve ontwerpen was naast de speelnatuur ook veel ruimte voor wandelpaden en zitgelegenheden. Een belevingsplek voor jong en oud vlakbij het centrum van Ommen. 

Sinds 2015 zet het bewonersinitiatief Ommermars zich in om de Ommermars om te toveren tot een plek waar je op avontuur kunt gaan in de natuur en waar je kunt wandelen, fietsen en spelen. Natuur en Milieu de Vechtstreek, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel ondersteunen hen hierbij. In 2016 is tijdens een bewonersbijeenkomst een ontwerp gemaakt van de nieuwe inrichting van de Ommermars, mede op basis van de inbreng van de leerlingen uit Ommen in het educatieve project Adviseurs voor de Toekomst. Dit ontwerp werkt de bewonersgroep stapje voor stapje concreet uit.

Zandbakkensessie
Het noordoostelijke deel van de Ommermars is bij de nieuwe inrichting de plaats voor een speel-, natuur- en wandelplek, waar jong en oud kunnen genieten van de natuur. Om deze plek concreet in te vullen, organiseerde het bewonersinitiatief op woensdagochtend 10 mei in de Ommermars een creatieve sessie met zand en andere natuurlijke materialen onder leiding van Sigrun Lobst van Bureau Aardrijk. Sigrun heeft veel ervaring met de ontwikkeling van speelnatuur, onder andere op het eiland Tiengemeten. Tuincentrum Jurrie Baas uit Ommen sponsorde de berg met zand.
Bij deze creatieve sessie waren de bovenbouwleerlingen van Het Koloriet en Hoogengraven, de bewonerswerkgroep en overheden aanwezig. Zij werkten in groepjes hun ontwerpen uit waar veel overeenkomsten in zaten. De kinderen willen allemaal een uitkijktoren, speelwater, een trekvlotje, klimmogelijkheden, een modderpoel en verstopplekken. Het ontwerp van de bewoners en overheden vonden de kinderen vooral ‘grote menselijker’. Zij dachten na over wandelpaden en zitmogelijkheden, zodat jong en oud van het gebied kan genieten. Sigrun gaat alle inbreng combineren tot het perfecte plaatje.

Ommermars
Direct ten westen van de kom van Ommen, tussen de Vecht en provincieweg, ligt de Ommermars. Het gebied is gedeeltelijk ingericht als natuurgebied, maar niemand herkent het als zodanig. Het oogt als een groene laken van gras, afgewisseld met enkele maisakkers. Om de kwaliteit van het gebied te verhogen zijn bewoners uit Ommen een initiatief gestart, waarbij de overheden nauw betrokken zijn. Het bewonersinitiatief wil er een recreatieve, natuur en educatieve invulling aan geven vlak naast de deur van de stad Ommen. Natuur en Milieu de Vechtstreek, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel ondersteunen hen hierbij.