Handboek maakt zoncollectief via Regeling Verlaagd Tarief toegankelijker

3 september 2014

Handboek maakt zoncollectief via Regeling Verlaagd Tarief toegankelijker

Overhandiging handboek zoncollectieven Van Mastrigt Garnwerd3 september overhandigde gedeputeerde Yvonne van Mastrigt het handboek voor zoncollectieven aan inwoners van het dorp Garnwerd. Het handboek is voor bewonersgroepen, leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE) die zelf zonne-energie willen opwekken en die daarbij in aanmerking kunnen komen voor een belastingkorting via de Regeling Verlaagd Tarief. Het Servicepunt is betrokken geweest bij de totstandkoming van het handboek en heeft haar netwerk ingezet om mee te denken over de haalbaarheid en toepasbaarheid ervan.

Regeling verlaagd tarief
Het handboek is opgesteld door Greenspread in opdracht van de Provincie Groningen en in samenwerking met het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts als reactie op de Regeling Verlaagd Tarief. Sinds 1 januari geldt een korting op energiebelasting voor particuliere kleinverbruikers die via een coöperatie of VvE investeren in zonne-energie met panelen die niet op hun eigen dak liggen, maar wel in hun buurt. De praktijk leert dat de Regeling Verlaagd Tarief financiële en organisatorische belemmeringen heeft, waardoor er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Met het handboek wordt de regeling toegankelijker gemaakt. Er zijn voor het handboek twee praktijkvoorbeelden gebruikt: Wehe den Hoorn en Garnwerd.

Initiatief Garnwerd
De initiatiefnemers in Garnwerd hebben met behulp van het handboek berekend dat de investering zich in 10 jaar terugverdient, met een rendement van 4,9%. Dat is hoger dan het rendement op de spaarrekening. De komende periode moet meer duidelijkheid komen over de financiering van het verwijderen van de asbest van het beoogde dak. Als de business case nog steeds haalbaar is, presenteren de initiatiefnemers het plan aan de rest van het dorp en wordt het voor de dorpsbewoners zonder panelen op eigen dak die wel rendement willen van zonne-energie, mogelijk om mee te doen.

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
Initiatieven die ook gebruik willen maken van de Regeling Verlaagd Tarief bij het aanleggen van een gezamenlijk zonnedak, kunnen bij ons terecht voor meer informatie. We denken met u mee over de opzet en haalbaarheid, brengen u desgewenst in contact met andere organisaties en initiatiefnemers, en geven inzicht in de financiële mogelijkheden zoals de Subsidie Lokale Energie en ‘Asbest eraf en zonnepanelen erop’. Het handboek is te vinden op de website www.ServicepuntLEV.nl. De bij het handboek behorende spreadsheet kunt u bij ons opvragen via ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl.

Het Servicepunt is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Nationale Postcode Loterij. Het Servicepunt is bereikbaar via ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl.