Groen Kieskompas: hulpmiddel voor 15 maart

14 februari 2017

Groen Kieskompas: hulpmiddel voor 15 maart

Afgelopen zondag is de website groenkieskompas.nl gelanceerd. Een hulpmiddel voor Nederlanders die milieu en natuur mee wil laten wegen in hun stemkeuze op 15 maart. De website biedt kiezers inzicht in hoe politieke partijen tegen groene thema’s aankijken.

Het Groen Kieskompas gaat over concrete onderwerpen: het sluiten van kolencentrales, ruimte voor weidevogels, 130 rijden op de snelweg en statiegeld. Onderwerpen waar veel Nederlanders een uitgesproken mening over hebben. Op de website staan in totaal 30 stellingen over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw die kunnen worden ingevuld. Het Groen Kieskompas staat tot aan de verkiezingen op 15 maart online.

Het Groen Kieskompas is een initiatief van Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.