Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

11 mei 2017

Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

Ondertekening Green Deal Pilot Nationale KoolstofmarktVandaag is in Den Haag de Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. De Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. In het bijzijn van Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu hebben 18 deelnemende partijen, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hun handtekening gezet onder de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt.

CO2 voetafdruk
Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2 footprint reduceren. Met de komst van de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt wordt dit gestimuleerd. De Green Deal gaat de levensvatbaarheid van een nationale koolstofmarkt testen. De ambitie voor de nationale koolstofmarkt is om minimaal  500.000 ton CO2 per jaar te reduceren. Als meer partijen zich in de loop van de tijd gaan aansluiten zal de reductie nog verder toenemen.

Valuta voor Veen
Een voorbeeldproject uit de Green Deal is het Valuta voor Veen project. Dit initiatief van de Noordelijke Natuur en Milieufederaties wil de CO2 uitstoot als gevolg van oxidatie in Veengebieden verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het waterpeil te verhogen en het landbouw- en natuurbeheer daarop aan te passen. Deze vermindering van CO2 uitstoot kan vervolgens worden verkocht in de vorm van CO2 credits aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2 uitstoot willen voorkomen maar dat op dit moment nog niet zelf kunnen doen.

CO2 bank Utrecht
De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft de CO2 bank Utrecht opgericht om klimaatverandering tegen te gaan. Bij de CO2 bank kunnen overheden, bedrijven én particulieren uit de provincie Utrecht hun uitstoot van broeikasgassen compenseren in de eigen regio. Met het compensatiegeld financiert de CO2 bank duurzame energieprojecten in de regio.

Deelnemende partijen Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt
CO2 Matters B.V, CLM Onderzoek en Advies B.V, Climate Neutral Group N.V., Stichting CO2-Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame Economie, Stichting Energy Valley, Essent N.V., Stichting Friese Milieufederatie, GreenSand Stock N.V., Stichting Duurzaam Den Haag, Stichting Louis Bolk Instituut, Mijnwater B.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Zeeuws Klimaatfonds, Zitta Biogas, Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.