Green Deal moet betrokkenheid bij energieprojecten verbeteren

22 maart 2018

Green Deal moet betrokkenheid bij energieprojecten verbeteren

Vandaag werd door 27 organisaties de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ ondertekend. De deal moet er voor zorgen dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij de bouw van windmolens of zonneweides verbetert. “We hebben die energieprojecten heel hard nodig. Deze green deal maakt de kans van slagen voor die projecten een stuk groter”, aldus Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.

Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties hebben onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van belanghebbenden bij vier windmolenprojecten. Daaruit bleek dat het besef van urgentie om werk te maken van de energietransitie toeneemt. Projecten waarbij alle belanghebbenden op tijd zijn betrokken, hebben meer kans van slagen. “Daarvoor is het heel belangrijk de regie te nemen op het hele proces, om vooraf doelen te stellen en belanghebbenden met elkaar te verbinden”, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s van Natuur & Milieu.

Groningen
Een van de manieren om acceptatie van duurzame energieprojecten te krijgen, is te zorgen voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Daar kunnen energiecoöperaties een belangrijke rol bij spelen. “Of zoals ze dat in Groningen doen: minima kunnen een lening krijgen om mede-eigenaar te worden van windmolens in de buurt”, aldus Van De Pas.

Aanbevelingen
In de analyse van Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties worden aanbevelingen gedaan om de betrokkenheid te verbeteren. De organisaties concluderen dat daar geen gouden formule voor bestaat. Ze bevelen daarom aan kennis over participatietrajecten te delen en te leren van successen uit de praktijk.

Seminar
De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ moet daar aan bij gaan dragen. De ondertekening ervan vindt plaats tijdens het seminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’, dat Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties donderdag 22 maart in Utrecht organiseren. Ook zal daar de analyse van de beide organisaties en de aanbevelingen worden gepresenteerd.

De volgende organisaties ondertekenden de Green Deal: Minister van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie  van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, InterProvinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse WindEnergie Associatie, Particuliere Windturbine Exploitanten, Coöperatie Windunie UA, REScoopNL, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Association Geothermal Operators, Stichting Platform Geothermie, Vereniging Holland Solar, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging ODE Decentraal,  Stichting Lerend Platform Energie & Omgeving, Nederlandse Vereniging van Banken, Federatie LTO Nederland, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid, Staatsbosbeheer, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu.