GNMF vraagt met spoed om schorsing omgevingsvergunning megastal Wichmond

13 oktober 2015

GNMF vraagt met spoed om schorsing omgevingsvergunning megastal Wichmond

De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft de gemeente Bronckhorst vandaag met spoed gevraagd om de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een rundveestal te Wichmond aan de Polweg te schorsen. Daartoe hebben we zojuist een voorlopige voorziening gevraagd.

In augustus heeft de GNMF tegen de omgevingsvergunning beroep aangetekend en inmiddels zien we dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de eerste bouwactiviteiten. Het bedrijf Dutch Dairy Genetics b.v. heeft aangegeven deze week (vandaag of morgen) te zullen starten met d
e eerste werkzaamheden. Hierdoor ontstaat er een situatie waarin sprake is van een onomkeerbare ontwikkeling en zwaarwegend ingrijpen op de omgeving, terwijl ons beroep nog loopt. We vinden het daarom van spoedeisend belang dat de vergunning per direct geschorst wordt in afwachting van de behandeling van ons beroep.

Megastal01Supermegastal
De beoogde stal is onderdeel van een plan voor megastal met 1445 runderen bij Wichmond. Als
gevolg van protesten is het teruggeschroefd naar 650 dieren, waarbij het nog steeds gaat om een megacomplex. Bovendien zijn de ambities van de initiatiefnemer onveranderd.