GNMF: pas voorzorgsprincipe bij veehouderij en volksgezondheid toe

14 juli 2016

GNMF: pas voorzorgsprincipe bij veehouderij en volksgezondheid toe

Megastal01

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is verontrust over de uitkomsten van het onderzoek van o.a. RIVM naar de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid. Ze juicht het daarom toe dat staatssecretaris Martijn van Dam provincies de mogelijkheid gaat geven om lokaal de veestapel te beperken. GNMF-directeur Volkert Vintges: “Toepassing van dit voorzorgsprincipe zoals de staatssecretaris wil, is zeer verstandig wanneer de volksgezondheid in het geding is”.

“Als het RIVM beweert dat er zeer waarschijnlijk een relatie is tussen veehouderij en volksgezondheid, moet je niet doen alsof er niets aan de hand is”, aldus Vintges. Hij reageert hiermee op de uitspraken van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, die teleurgesteld is in het ontbreken van keiharde verbanden in het onderzoek. De gedeputeerde is daarom niet van plan om de veehouderij beperkingen op te leggen.

Volkert Vintges: “In Noord-Brabant worden de regels wel flink aangescherpt. Het is onvoldoende wanneer Gelderland alleen inzet op technische maatregelen en de veestapel nog verder laat groeien. De luchtverontreiniging door de intensieve veehouderij beperkt zich niet alleen tot de direct omwonenden, maar is merkbaar tot in de steden. Ook cumulatie door meerdere veehouderijen in de omgeving moet worden meegenomen. Intussen wordt in Gelderland de ene megastal na de andere gebouwd of gepland”.

Toekomst
De problemen in de veehouderij zijn het gevolg van  het alsmaar groeiende aantal koeien, varkens,  kippen en geiten. Volkert Vintges: “Staatssecretaris Van Dam biedt provincies nu de kans om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Hopelijk grijpt ook Gelderland deze kans, want de toekomst van de landbouw draait niet om meer-meer-meer, maar om verhoging van de kwaliteit. Veehouders die ook hiervoor kiezen en willen omschakelen van intensieve naar kwalitatieve bedrijfsvoering, kunnen op onze steun rekenen”.