GNMF in klankbordgroep bestrijdingsmiddelen RIVM

6 mei 2014

GNMF in klankbordgroep bestrijdingsmiddelen RIVM

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is door het Rijksinstituut voor Volks­gezond­heid en Milieu, RIVM, gevraagd om deel te nemen aan een klankbord­groep over bestrijdingsmiddelen. De klankbordgroep begeleidt een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die omwonenden lopen bij toepassing van bestrijdings­middelen, in met name de bollen- en fruitteelt.

 Aanleiding voor het RIVM om de GNMF uit te nodigen is de Captan-zaak in het Betuwse Hellouw. Omwonen­den van een wilgenteeltbedrijf vroegen in 2011 de GNMF om advies, omdat ze zich zorgen maakten over de toegepaste bestrijdingsmiddelen.

Daarop heeft de GNMF tweemaal ingesproken bij de Werkgroep Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden van de Gezondheidsraad. De GNMF heeft telkens aangedrongen op meer onderzoek én directe maatregelen, zoals spuitvrije zones. Afgelopen januari nam de Gezondheidsraad dit pleidooi over in een advies aan de Rijksoverheid.

Naast de GNMF treedt ook de Stichting Bollenboos toe tot de klankbordgroep. Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld (Drenthe) die zich zorgen maken over de nadelige gezondheidseffecten van omwonenden van de lelieteelt.