Gelders Energie Akkoord zorgt voor 2,3 miljard euro aan investeringen

1 april 2015

Gelders Energie Akkoord zorgt voor 2,3 miljard euro aan investeringen

Door de uitvoering van het op 17 maart getekende Gelders Energie Akkoord worden de komende vier jaar 2,3 miljard euro in energiebesparing en opwekking van duurzame energie in Gelderland geïnvesteerd. Daarvan wordt tweederde, 1,6 miljard euro, geïnvesteerd door het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. De resterende 700 miljoen euro moet komen van de provincie Gelderland. De 700 miljoen euro inzet van de provincie bestaat uit directe financiering (277 miljoen) en revolverende gelden of garantie (445 miljoen). Op de directe investeringen van de provincie zit dus een multiplier van ruim een factor 5.

Dit blijkt uit een doorrekening van het investeringsprogramma van het akkoord, dat vandaag gestuurd is naar de onderhandelaars voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Het programma is van essentieel belang voor de Gelderse energietransitie én werkgelegenheid.

 

Unieke samenwerking

Het Gelders Energie Akkoord is een unieke samenwerking tussen ruim honderd partijen, waaronder 35 gemeenten, 7 omgevingsdiensten, 3 waterschappen, koepelorganisaties van het bedrijfsleven (zoals VNO-NCW Midden, LTO, Bouwend Nederland Oost, UNETO-VNI Oost), 35 lokale duurzame energie organisaties en 14 huurders­verenigingen. Het is voor het eerst dat maatschappelijke organisaties en lokale overheden in volledige samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven een investeringsplan voor energiebesparing en duurzame opwekking concretiseren.

 

Hoge ambities

Het Gelders Energie Akkoord wil de energietransitie verbreden, versnellen en verdiepen, en de ambities liggen hoog:

  • In 2020 wordt in 100.000 woningen in Gelderland energie opgewekt;
  • huurwoningen hebben gemiddeld energielabel B in 2020 terwijl grootschalig ingezet wordt op ambitieuze energiebesparing en voorbeeldprojecten. De investeringen leiden tot 1.800 voltijdsbanen.
  • Op het gebied van windenergie houdt Gelderland met deze investeringen koers en weet het rendement vooral in te zetten ten bate van burgers en hun organisaties;
  • Zonne-energie groeit met meer dan 150 MW;
  • De tientallen energie coöperaties krijgen de steun die nodig is om te professionaliseren en daarmee versneld een grote klantenkring te bereiken;
  • Er wordt breed geïnvesteerd in elektrisch vervoer, met o.a. de versterking van kenniscentra, onderzoek en ontwikkeling op dit vlak;
  • De CleanTech industrie krijgt extra impulsen, zodat Gelderland op dit economisch zo belangrijke gebied haar koploperrol versterkt;
  • In 2050 is de provincie Gelderland klimaatneutraal.

 

Het investeringsplan van het Gelders Energieakkoord is opgesteld door de Gelderse publieke en private sector, mede namens meer dan 100 ondertekenaars. Het plan wordt dinsdag 31 maart verzonden aan de onderhandelende partijen voor het Gelders Coalitieakkoord.

Bijlage: Investeringsplan Gelders Energieakkoord