Gaswinning Groningen verder teruggeschroefd

19 november 2015

Gaswinning Groningen verder teruggeschroefd

De Raad van State heeft het gasbesluit van minister Kamp vernietigd en bepaald dat de gaswinning in Groningen verder beperkt moet worden. Deze uitspraak deed de Raad woensdag in het beroep over de Groninger gaswinning. De Natuur en Milieufederatie Groningen was samen met de Groninger Bodem Beweging, de Waddenvereniging en Milieudefensie één van de meer dan 40 partijen die het beroep instelden.

Wij zijn blij dat het besluit van minister Kamp nu van tafel is en dat de Raad van State aangeeft dat de gaswinning verder beperkt moet worden. De Raad is heel duidelijk: de mensenrechten zijn in het geding, risico’s zijn in het aardbevingsgebied groter dan elders in Nederland. Minister Kamp moet meer rekening houden met de veiligheid van de bewoners. Daarom moet de minister al het mogelijke doen om de aardgaswinning uit het Groningenveld zoveel mogelijk te beperken. Maar dat doet Kamp niet. De gaswinning kan, zeker in een warm jaar, verder omlaag. Alleen in een extreem koud jaar is 33 miljard m3 gas nodig, in een gemiddeld jaar hooguit 27 miljard m3.

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen moet de gaswinning zo snel en zo ver mogelijk omlaag om aan de gevaarlijke aardbevingen een einde te maken; liefst tot 12 miljard m3 of minder. Maar omdat de minister rekening mag houden met de leveringszekerheid, heeft de Raad van State de gaswinning uit het Groningenveld voorlopig beperkt tot maximaal 27 miljard m3 gas. Alleen in een koud jaar mag meer worden gewonnen.

Wij vinden dat veiligheid voor mens en natuur voorop moet staan, in plaats van handelscontracten en leveringszekerheid. De vraag blijft of het terugbrengen van de gaswinning naar een niveau van 27 miljard m3 per jaar voldoende is om de veiligheid te garanderen.

De Raad van State gaf helaas geen duidelijk antwoord op de vraag of voor de Groninger gaswinning ook een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. De minister mocht van de Raad van State instemmen met het gaswinningsplan van de NAM zonder natuurtoets. Wij gaan er echter vanuit dat die natuurtoets er alsnog moet komen. Hierover moet in de toekomst nog duidelijkheid komen.