Fryslân proeflab natuurinclusieve landbouw

25 augustus 2016

Fryslân proeflab natuurinclusieve landbouw

persfotoNiemand is tegen biodiversiteit in de landbouw, betoogde gedeputeerde Johannes Kramer woensdag bij de presentatie van het Friese innovatieproject Living Lab. Maar de soortenrijkdom in het weidelandschap staat wel onder druk. Het Friesch Dagblad bericht.

Door Jan-Peter Soenveld

 

 

Oudega | Mede door de voortdurende efficiëncydrang in de agrarische sector staat de biodiversiteit in het weidelandschap onder druk. Met het project moeten economie en ecologie in de landbouw gecombineerd worden.

Gisteren werden de plannen voor het innovatielab gepresenteerd in Oudega (SWF). Onder andere LTO, provincie Fryslân en natuurorganisaties willen meer biodiversiteit, om zo de achteruitgang in bijvoorbeeld de weidevogelstand om te buigen. Het Living Lab moet onder meer kennis verzamelen en verspreiden.

Boeren die de natuurverbetering bij hun bedrijfsvoering willen betrekken kunnen het Living Lab om hulp vragen. Het lab kan bijvoorbeeld kennis aandragen of juridische hulp. Het doel is om zogeheten ‘natuurinclusieve landbouw’ te ontwikkelen, oftewel een optimale verhouding tussen rendabele productielandbouw en biodiversiteit.

Het lab is vooral gericht op melkveehouderij. De betrokken partijen willen dat in 2020 vijf- tot zeshonderd boeren iets doen om de biodiversiteit te verbeteren. Een vaag en breed doel, beaamt Hans van der Werf, de directeur van de Friese Milieu Federatie en tijdelijke bestuurslid van de stichting achter het lab. “De komende periode wordt dat concreter gemaakt.”

Enkele voorbeelden van ‘iets doen’ zijn het gebruik van drones bij het speuren naar broedsels en het gebruik van kruidenrijk grasland. Maar wat er gebeurt hangt vooral van de boeren zelf af, aldus Van der Werf. “Het blijft de verantwoordelijkheid van de boeren. Zij maken de keuzes. Wij geven slechts de instrumenten.”

Weideweelde
Een voorbeeld van een geslaagd initiatief is de melk van Weideweelde. Er zijn volgens de organisaties veel boeren die iets willen doen, maar zij worden vaak geremd door twijfel over de inpasbaarheid van natuurplannen binnen hun bedrijfsvoering. Met het lab willen de initiatiefnemers tonen dat productieplannen en biodiversiteitsdoelen gecombineerd kunnen worden. Van der Werf: “Je hebt voorbeelden nodig. En boeren kijken toch vaak naar de buurman.”

De stichting zal criteria opstellen waaraan de initiatieven moeten voldoen. Van der Werf: “We kunnen niet meteen dertig initiatieven helpen.” Hij benadrukt dat het om proeven gaat. “En die mogen mislukken.” De boer staat centraal, zei gedeputeerde Kramer gisteren. Maar hij benadrukte dat ook de consument, producenten, supermarkten en de overheid een rol spelen. Het lab is een idee van burgerinitiatief Kening fan’e Greide, dat zich inzet voor het weidevogellandschap. De focus ligt in eerste instantie op Fryslân, maar ook boeren uit Groningen en Drenthe kunnen zich melden. Uiteindelijk moet Fryslân als voorbeeld dienen voor de nationale en internationale landbouw. De provincie Fryslân betaalt ongeveer zes ton mee aan het project.

Bron: Friesch Dagblad 25-08-2016

P8240030

P8240028P8240025P8240019
P8240047