Event: samen maken we Nederland Aardgasvrij

22 september 2017

Event: samen maken we Nederland Aardgasvrij

Donderdag 28 september vindt in het Friese Bakkeveen een verdiepend event plaats over aardgasvrije dorpen en wijken: Nieuwe Warmte, Lokaal en (H)eerlijk. Tijdens het event nemen we lokale overheden en energie-initiatieven mee in de opgave waar we gezamenlijk voor staan en gaan we in op de rol van de verschillende stakeholders. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Samen maken we Nederland Aardgasvrij

Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie aardgasvrij te worden. Maar hoe organiseer je dit, wat betekent het voor de lokale energievraag en infrastructuur, welke alternatieven zijn er en hoe krijg je de bewoner mee? Een complexe uitdaging waar verschillende partijen bij betrokken zijn.

Programma

17.00 uur Inloop: netwerkmoment met soep en broodje
18.00 uur Welkom door Annie van de Pas – netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties
18.05 uur Opening door Anneke Schäfer – directeur Natuur en Milieufederatie Groningen
18.10 uur De bewoners aan het woord
18.20 uur Inleiding: Samen maken we Nederland aardgasvrij dr. ir. Martien Visser – lector energietransitie en netwerken Hanzehogeschool
18.45 uur De rol van verschillende stakeholder
o Netbeheerder: Pallas Agterberg – directeur strategie Alliander
o Energieleverancier: Jaap Hoeksema – directeur Noordelijk Lokaal Duurzaam
o Lokale overheid: Wouter van Bolhuis – programmamanager energie Gemeente
Groningen
o Lokaal initiatief: Albert Smand – voorzitter energieKansen
19.10 uur Kennissessies in twee rondes
21.00 uur Afsluiting met netwerkmoment

Aanmelden