Eerste particuliere klimaatactieve voorbeeldtuin in Aa-landen

24 november 2016

Eerste particuliere klimaatactieve voorbeeldtuin in Aa-landen

Op vrijdag 25 november gaat in de Zwolse woonwijk de Aa-landen de eerste schop in de grond om van een particuliere tuin een ‘klimaatactieve voorbeeldtuin’ te maken. De voorbeeldtuin is onderdeel van het project ‘Gezond in eigen tuin en huis in de Aa-landen’, waarin samen met bewoners wordt gewerkt aan een Klimaatactieve Stad-Aa-landen.

In de voorbeeldtuin wordt regenwater dat van het dak afstroomt niet langer in het riool gestort, maar opgevangen in een regenton en geïnfiltreerd in de tuin. Regenwater afkoppelen verkleint het risico op wateroverlast en droogte en levert een kostenbesparing op voor particulier, gemeente en waterschap. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Bij de realisatie van de voorbeeldtuin wordt samengewerkt met Natuur en Milieu Overijssel (NMO), De Wildkamp (leverancier materialen) en leerbedrijf Green Projects van AOC De Groene Welle. Het project past in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020,  zoals deze afgelopen week door de Gemeenteraad van Zwolle is vastgesteld.

Waarom afkoppelen?
Het scheiden van regenwater van het riool heeft diverse voordelen. Zo wordt het risico op wateroverlast op straat, in huis en in de tuin kleiner en kan de kwaliteit van het buitenwater verbeteren. Er is een kleinere kans op overstorten van vuil rioolwater in sloten, kanalen en vijvers, omdat het riool minder wordt overbelast. Dit heeft weer positieve invloed op de (water)flora en fauna. Doordat het water infiltreert in de grond en niet op het riool wordt geloosd, wordt verdroging tegengegaan. Door regenwater op te vangen in een regenton kan er tevens water worden bespaard voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin.

Het afkoppelinitiatief in de Aa-landen duurt tot medio 2017. Doel is samen met bedrijven en onderwijs bewoners te laten zien hoe afkoppelen van regenwater in de praktijk gaat.