DuurzaamFlevoland.nl toont kansen van innovatieve groene economie

4 juni 2015

DuurzaamFlevoland.nl toont kansen van innovatieve groene economie

Vernieuwde website DuurzaamFlevoland.nl vanaf vandaag live!

Er zijn tal van mooie initiatieven in Flevoland die versnelling brengen naar een meer groene, duurzame economie. Met het Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland hebben diverse partijen de handen ineen geslagen om meer samen te werken aan (nieuwe) initiatieven op het gebied van voedselproductie, duurzame energie en reststromen. Provincie Flevoland, de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde, IVN Flevoland, Natuur en Milieufederatie Flevoland, CAH Vilentum, het Waterschap Zuiderzeeland en diverse andere organisaties delen via de vernieuwde website DuurzaamFlevoland.nl kennis op de thema’s duurzame energie, voedsel/stadslandbouw en grondstoffen (biobased en circulaire economie).

Via de site wordt de binnen het programma opgedane kennis gedeeld en zo toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden. Elke thema toont nieuws, leerervaringen, filmpjes en publicaties van afgeronde en lopende projecten binnen het Kennisprogramma ‘DuurzaamDoor Flevoland’. Per thema zijn er praktijkvoorbeelden die inspireren om zelf duurzaam aan de slag te gaan.

DuurzaamFlevoland is vanaf nu te volgen via Facebook en Twitter @DuurzaamFL.

Over het Kennisprogramma DuurzaamDoor in Flevoland 

Doel: het doel van het landelijke programma is het bereiken van een groene economie door het ontwikkelen van kennis, het versterken van competenties en door het creëren van synergie tussen partijen. Het is de bedoeling om de samenleving (jongeren, volwassenen, bedrijven, organisaties) toe te rusten met kennis, bewustzijn, attitude en handelingsperspectieven om een wel geïnformeerde keuze te kunnen maken voor duurzaamheid. Doelgroepen van het programma zijn burgers (met name jongeren), bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Een groene economie vraagt om het stimuleren van de Nederlandse economie en het versterken van de internationale concurrentiepositie, zonder het natuurlijk kapitaal van onze aarde uit te putten. Voor een groene economie zijn zowel technologische ontwikkelingen als sociale innovaties van belang. In dit programma staat sociale innovatie centraal: kennis ontwikkelen en met elkaar delen, verbindingen leggen tussen personen, initiatieven, organisaties en netwerken en het opschalen van praktijken met bewezen meerwaarde.

Uitvoering in Flevoland: voor de uitvoering van activiteiten is het de wens van de programmapartners dat het programma een bijdrage levert aan eigen, reeds bestaande duurzaamheidsprogramma’s en –beleid. Het moet gaan om thema’s die er voor de partners van het programma toe doen en waar het programma daadwerkelijk positief effect kan hebben. In Flevoland hebben de programmapartners ervoor gekozen om te concentreren op drie thema’s:

Energie: het ondersteunen en faciliteren op het gebied van kennis en organisatie van maatschappelijke initiatieven rond het opwekken van lokale duurzame energie.

Voedsel: initiatieven op het gebied van stadslandbouw, streekproducten, beleving van voedsel, gezond en duurzaam voedsel, verbinden van voedselketens.

Grondstoffen: gericht op de biobased economy, energie uit biomassa, verbinden van groene grondstoffen ketens.

De Flevolandse programmapartners zijn: provincie Flevoland, de gemeenten Almere, Zeewolde en Dronten (wel partner in 2014, 2015 nog niet zeker), Lelystad (geen partner in 2014, wel in 2015 en 2016), IVN Flevoland, de Natuur en Milieufederatie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland en CAH Vilentum. Deze coalitie is verantwoordelijk voor aansturing van het programma en maakt keuzes voor uit te voeren activiteiten.