De omgevingsvisie krijgt een update

6 oktober 2016

De omgevingsvisie krijgt een update

De Omgevingsvisie Overijssel gaat over hoe de provincie Overijssel de leefomgeving in onze provincie wil inrichten en ontwikkelen. De revisie daarvan, in de vorm van de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening, moet zorgen voor een actuele koers. Op het gebied van Agro & Food,  energietransitie, logistiek, bestaand bebouwd gebied en de ondergrond wordt nu gewerkt aan een forse update.

De leefomgeving is van iedereen. Daarom nodigt de provincie iedereen uit te  reageren op het nieuwe ontwerp van de Omgevingsvisie en de bijbehorende documenten. Reageren  kan door het indienen van een zienswijze. Daarvoor liggen de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-Omgevingsverordening, inclusief de Catalogus Gebiedskenmerken en de LOK-ER (leefomgevingseffectrapportage), ter inzage vanaf 29 september tot en met 17 november 2016. Kijk voor alle informatie op omgevingsvisie.nl

Meer weten?
Neem dan contact op met Leander Broere, tel (038) 425965 of mail: broere@natuurenmilieuoverijssel.nl