Concreet aan de slag op groenblauwe bijeenkomst

19 mei 2015

Concreet aan de slag op groenblauwe bijeenkomst

2015 groenblauw eindhoven

Op donderdag 23 april organiseerden DuurzaamDoor, VHG, NL Greenlabel, GDO en de Natuur en Milieufederaties een groenblauwe regiobijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stonden twee vragen centraal: Wat kan groen voor jou doen? en Wat kan samenwerken voor jou betekenen? Van deze bijeenkomst is een impressieverslag gemaakt. 

DuurzaamDoor (RVO), Branchevereniging VHG, NL Greenlabel, GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) en de Natuur en Milieufederaties zien dat biodiversiteit bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de leefbaarheid in de stad. En dat meer biodiversiteit kan ontstaan als bedrijven, overheden, onderzoekers, docenten/studenten en bewoners/maatschappelijke organisaties in een evenwichtige mix samenwerken. Daarom werken zij gemotiveerd samen aan een reeks regiobijeenkomsten waar kennisdelen, leren van elkaar, co-creëren tussen verschillende partijen over groene oplossingen centraal staan.

Groenblauwe regiobijeenkomst
Donderdag 23 april 2015 vond de aftrap plaats in Eindhoven over de verbinding van groen en water. Met zo’n 80 deelnemers variërend van hovenier tot gemeente ambtenaar, van waterschapsprofessional tot groen docent, van onderzoeker WUR tot Vlinderstichting, van ontwerpbureau tot universiteit van Delft, van vertegenwoordiging van ministerie vanIenM tot wethouder waren we te gast bij de Design Academy. Keynote speaker Hiltrud Potz (Atelier GROENBLAUW) richtte zich op ontwerp, advies en onderzoek van duurzaam en klimaatadaptief bouwen en inrichten. Lodewijk Hoekstra (co-founder van NL Greenlabel en tv-presentator Eigen Huis & Tuin en Green-Kids) was dagvoorzitter. In een aantal concrete ontwikkelcasussen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over vragen als: ‘Wat kan groen voor jou doen?’ en ‘Wat kan samenwerken voor jou betekenen?’ De tweede belangrijke uitdaging was om een stevige impuls te geven aan de samenwerking tussen groene (land) en blauwe (de waterwereld) netwerken. U kunt een impressieverslag van de bijeenkomst hier downloaden.

De kracht van groen
Natuurlijk, groen is mooi in onze stedelijke omgeving. Maar er is veel meer. Groen werkt bufferend op de effecten van klimaatverandering en kan fijnstof wegvangen. Groen levert ook geld op (bijvoorbeeld in de vorm van energiewinst, een hogere waarde voor onroerend goed, een besparing op zorgkosten). Groen bevordert de gezondheid en het welzijn van mensen, versterkt de kwaliteit van de leefomgeving en geeft een impuls aan de sociale samenhang in wijken. Groen versterkt de biodiversiteit. Groen is een vestigingsfactor voor bedrijven.

De kracht van samenwerken
Door samen te werken leren we van elkaar, delen we kennis, doen we inspiratie en nooit bedachte ideeën op, creëren we toegevoegde waarde voor elkaars projecten, versnellen we in onze eigen werkzaamheden, realiseren we nieuwe netwerkverbindingen en betrokkenheid.

Downloads:
Groene en blauwe infobronnen
impressieverslag groenblauwe regiobijeenkomst Eindhoven