Collectieve motie moet ‘gehakketak’ over gaswinning doorbreken

21 februari 2017

Collectieve motie moet ‘gehakketak’ over gaswinning doorbreken

Overhandiging Groninger petitie aan Tweede Kamer
Overhandiging Groninger petitie aan Tweede Kamer

`Gehakketak` was het woord van de week. Voor het eerst genoemd in het Noordelijk Lijstrekkersdebat op 8 februari. Het moest over zijn met het gehakketak, er is eensgezindheid nodig voor het oplossen van de problematiek in Groningen. Dat vonden alle lijsttrekkers en dus promoveerde de Commissaris van de Koning ´gehakketak´ tot een officieel verzoekschrift aan de kamer. `Verkiezingsbeloftes nemen wij heel serieus´ was zijn argumentatie. En dus vragen wij nu niet meer dan `doen wat je zegt`.

Het laatste Mijnbouwdebat van de huidige Tweede Kamer vond precies een week na het lijsttrekkersdebat plaats. Groningers grepen de gelegenheid aan om een geheugensteun aan te bieden op een groot bord. Onder leiding van de CdK vertrokken zo’n 70 vertegenwoordigers uit Groningen naar Den Haag. Het Gasberaad steunt het verzoek en was ook goed vertegenwoordigd in Den Haag. Alle acties en publiciteit hebben uiteindelijk geleid tot een motie die door vrijwel alle Tweede Kamerfracties werd ondersteund. Dat is vrij uniek in de politiek, zeker in verkiezingstijd!

Maar wat stond er nu in deze motie?

  • De gaswinning moet verder teruggebracht worden;
  • De NAM moet uit het proces van schadeafhandeling worden gehaald;
  • Er moet een uitkoopregeling komen voor iedereen die het gebied wil verlaten;
  • Alles moet in het werk worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen.

De media waren heel positief over deze unanieme motie. Maar wat brengt het de Groningers nu echt? Volgens het Gasberaad heeft het tot nu toe nog niets concreets opgeleverd, behalve misschien de erkenning van de problematiek. De analyses die in de Tweede Kamer worden gemaakt, sluiten intussen steeds beter aan bij wat er in Groningen wordt beleefd.
Maar concrete toezeggingen of oplossingen werden niet in de motie vertaald. En dus is het vooral een motie met een grote politieke waarde: geen enkele partij kan na de verkiezingen de gaswinningsproblematiek in Groningen nog negeren. Er zal in het regeerakkoord hoe dan ook een concrete invulling van de motie moeten komen. De echte waarde van de motie moet voor Groningen nog blijken.

Groninger Gasberaad
De maatschappelijke organisaties in Groningen hebben zich verenigd in het Groninger Gasberaad. Zij vormen een maatschappelijk tegenwicht van de bestuurlijke poot waarmee de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) overlegt. Het Gasberaad wil nadrukkelijk niet alleen over beleidskaders en meerjarenplannen praten, maar ook over de praktijk van alledag. De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad organisaties op het gebied van natuur, landschap, milieu, water, energie en leefomgeving.