Campagne “Bescherm de Kust” blijft successen boeken

18 juli 2016

Campagne “Bescherm de Kust” blijft successen boeken

Voor de liefhebber van open en vrije stranden (of “de verwoede strandganger”) – en wie is dat niet – is er goed nieuws. Zoals bekend heeft een groot aantal natuur- en milieuorganisaties een campagne opgezet om de Hollandse en Zeeuwse kust te beschermen tegen overmatige bouwwoede. Deze campagne is zo succesvol dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) al haar plannen om de bestaande regels te versoepelen in de ijskast heeft moeten zetten. En, er zijn nog meer successen te melden, omdat steeds meer mensen in beweging komen en actief protesteren tegen bouwplannen op en langs de Nederlandse kust.

Links: 96 strandhuisjes bij Julianadorp, Rechts: vrije duinenrij
Links: 96 strandhuisjes bij Julianadorp, Rechts: vrije duinenrij

De gemeente Zandvoort heeft een aantal bouwaanvragen die al bijna waren toegekend, na protesten geschrapt en gaat nu eerst een strandvisie ontwikkelen, waarbij zonering wordt toegepast en de schaal waarop men strandhuisjes toelaat wordt beperkt.
De gemeente Petten is door de rechter voorlopig teruggefloten voor wat betreft haar bouwplannen voor strandhuizen. Dat is gebeurd dankzij een procedure die Vereniging het Zijper Landschap had aangespannen
De provincie Zuid Holland gaat, gedwongen door een motie die vrijwel Statenbreed is aangenomen, delen van de strandzone onderbrengen in het Nationaal Natuur Netwerk (NNN, vroeger EHS), waardoor er een veel strengere bescherming gaat gelden.
En, op de laatste dag voor het reces van de Tweede Kamer kreeg minister Schultz twee moties voor haar kiezen, die vragen om bindende afspraken met gemeentes en provincies voor bescherming van het kustlandschap (PvdA) en een systeem van monitoring daarvoor (D’66). De minister staat dus stevig onder druk om in de besprekingen over een kustpact, met lagere overheden en natuur en milieu organisaties, met een goed resultaat uit de bus te komen.

Er zijn voor deze campagne ook een aantal “kustdagen” gehouden, die heel goed bezocht zijn en waarin deelnemers gezamenlijk plannen maakten. Meer Campagne Bescherm de Kust