Bouwtempo windmolens op land blijft achter

21 maart 2016

Bouwtempo windmolens op land blijft achter

Het tempo waarin windmolens op land worden gebouwd, blijft flink achter op de afspraken uit het SER Energieakkoord. Dit blijkt uit de recent verschenen Monitor wind op land. In het huidige tempo komen we minimaal 13% onder het afgesproken opwekvermogen (á 6.000 MW) voor 2020 uit. Hoewel er in het afgelopen jaar iets meer vermogen is gerealiseerd dan in voorgaande jaren blijft extra inzet blijft hard nodig.

Oorzaak
De vertraging komt vooral doordat de benodigde vergunningsprocedures nog niet zijn gestart voor veel van de geplande projecten. Dit komt enerzijds doordat een deel van de verantwoordelijke provincies en gemeenten niet op tijd is gestart met de procedures, en anderzijds doordat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan maatschappelijk draagvlak bij de geplande locaties.

Extra inspanningen noodzakelijk
Een van de belangrijkste uitdagingen zit in de samenwerking tussen de overheden en ontwikkelaars om gezamenlijk op te trekken in participatietrajecten voor omwonenden. Hierbij moet ook voldoende ruimte worden geboden voor lokale initiatieven die zelf windmolens willen plaatsen; daarvoor gelden nu nog te vaak onnodig beperkende voorwaarden. Om de afgesproken doelstellingen nog te kunnen behalen, zullen alle betrokken partijen extra inspanningen moeten leveren. De Natuur en Milieufederaties zetten zich in voor het vergroten van draagvlak voor Wind op Land.

Gedragscode Wind op Land
De gedragscode wind op land is vooralsnog alleen ondertekend door projectontwikkelaars en milieuorganisaties. Het doel van de gedragscode is om omwonenden effectiever te betrekken bij nieuwe bouwplannen. De uitvoering van de gedragscode is echter het meest kansrijk als ook de betreffende overheden een actieve rol nemen, dit gebeurt nu nog regelmatig niet en kan worden ondervangen als ook zij de gedragscode gaan hanteren.

De partijen die zich vanuit het Energieakkoord bezig houden met wind op land, hebben een eerste aanzet voor verbetering gedaan in een actieplan.