‘Boerderij van de toekomst’ wint internationale prijs

23 november 2015

‘Boerderij van de toekomst’ wint internationale prijs

Studenten Melkveehouderij van het Nordwin College hebben met het project ‘Boerderij van de toekomst’ een internationale prijs gewonnen. De internationale samenwerkingsorganisatie EBBEY kende de prijs toe in het kader van een wedstrijd over het meest innovatieve Europese studentenproject op het gebied van Bio Based Economy. Van de verschillende inzendingen koos de jury unaniem het project van de studenten Melkveehouderij van het Nordwin College uit Leeuwarden. Het project is goed doordacht en past bij de duurzame economie van de toekomst. Verder sprak het de jury aan dat er werd samengewerkt met partijen buiten de school zoals de Friese Milieu Federatie en Kening fan ‘e Greide. Ook het feit dat zowel HBO als MBO studenten bij het project betrokken zijn, waardeerde de jury zeer.

EBBEY
EBBEY is een samenwerking tussen negen educatieve partners uit zeven verschillende landen. EBBEY geeft docenten en studenten in het groene onderwijs handvatten over hoe om te gaan met de Bio Based Economy (BBE) en verzorgt congressen voor deze partijen. Op de site https://ebbeycop.wordpress.com is een grote variëteit aan lesmateriaal te vinden, in verschillende talen. Daarnaast schrijft EBBEY wedstrijden uit onder studenten uit de deelnemende landen.

Project Boerderij van de Toekomst
Een jaar geleden heeft de Friese Milieu Federatie het Nordwin College benaderd met de vraag of studenten input kunnen geven voor een boerderijspel, een zogenoemde Serious Game. Al snel kreeg het project de naam ‘Boerderij van de Toekomst’. Aanleiding voor het ontwikkelen van de game is de terugloop van biodiversiteit en weidevogelstand in de agrarische sector.
De Friese Milieu Federatie ontdekte al snel dat verschillende partijen geïnteresseerd zijn in het project Boerderij van de toekomst. Er is een brede coalitie ontstaan van partners: Nordwin College, Friese Milieu Federatie, Van Hall Larenstein, LTO Noord, Fries Landbouw Museum, Natuumuseum Fryslân, Dairy Campus, Kweekvijver Noord, Provincie Fryslân, Orion Innovation, Friesland College, Kening fan ‘e Greide.

Boerderij van de Toekomst is een educatief project dat valt onder het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide.

Studenten van het Nordwin College hebben samen met studenten van Van Hall Larenstein input geleverd voor de onderwerpen die terug moeten komen in de game. Om inspiratie op te doen hebben de studenten bedrijven bezocht die veel aandacht besteden aan innovatieve duurzame zaken. Positief gevolg is dat de studenten over dit onderwerp zijn gaan nadenken.

Inmiddels zijn we een jaar verder en is er door studenten van het Friesland College (Kweekvijver) een prachtige basis gelegd voor de game. Het spel is nog niet af en de Friese Milieu Federatie gaat dit jaar verder met het ontwikkelen. De studenten van het Nordwin College gaan de game vervolgens weer testen om te controleren of de game realistische aspecten bevat en overeenkomt met de werkelijkheid.

Prijsuitreiking
De uitreiking van de prijs heeft  plaatsgevonden tijdens een groot congres in Luxemburg –  EBBEY Launching Conference – op 5 en 6 november 2015. Dit is een congres voor medewerkers van groene MBO-scholen uit heel Europa.