Bijeenkomst: Wind op Land; Briljante mislukkingen

10 oktober 2017

Bijeenkomst: Wind op Land; Briljante mislukkingen

’Wat kunnen we leren van niet gerealiseerde windprojecten’

Windprojecten worden gerealiseerd onder zeer moeilijke en vooral verschillende omstandigheden. De projecten hebben vaak zeer verschillende initiatiefnemers en de beleidsruimte is per locatie verschillend. Provincies voeren verschillende beleid en ook tussen gemeenten bestaan grote verschillen in ambities, doestellingen en beleid. Dit alles zorgt ervoor dat er niet één gouden formule is om succesvol te komen tot het realiseren van windprojecten. Het gaat vaak fout, zelfs wanneer initiatiefnemers er zelf van overtuigd zijn een zorgvuldig proces gevoerd te hebben.

Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Vaak vertellen geslaagde initiatieven graag over hen weg naar succes en worden daar lessen uit getrokken. Op deze dag gaan wij lessen trekken uit minder succesvolle projecten. Waar liepen zij tegenaan en wat zouden zij een volgende keer anders doen? Deze bijeenkomst is onderdeel van de leeromgeving windopland.info: hét kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land.

Praktische informatie
Datum: woensdag 22 november
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 te Zwolle

Programma
13.30 Ontvangst
14.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter Matthijs Nijboer
Introductie met drie inleidingen. Deze inleiders vertellen over niet succesvolle projecten en de (f)actoren die daar een rol bij hebben gespeeld.
15.15 Korte pauze
15:30 Zaalgesprek & paneldiscussie
Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de rol van initiatiefnemers, omwonenden, gemeentelijke politiek en zaken als de berichtgeving in de media. Welke inzet vergt dit alles van de initiatiefnemer?
16.40 Plenaire reflectie en afsluiting
17.00 Borrel

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te doen op 22 november! Je kunt je aanmelden via info@natuurenmilieuoverijssel.nl