Bijeenkomst ‘Opties voor collectieve zonne-energie’

13 april 2017

Bijeenkomst ‘Opties voor collectieve zonne-energie’

Zonne-energie dakpanelen

Er gebeurt veel in de gemeente en regio Utrecht om zonne-energie te versnellen. Naast initiatiefnemers en aanbieders spelen gemeenten daar een zeer belangrijke rol in.

Hoe gaat men om met eigen daken? Hoe wordt het beleid vormgegeven? Hoe worden initiatieven aangejaagd en ontzorgd? Wat zijn de opties? Op donderdagmiddag 11 mei willen we met elkaar van gedachte wisselen hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en dit proces kunnen versnellen. Daarnaast zijn er verschillende experts aanwezig om concrete casussen mee te bespreken.

Geïnteresseerd?
Op de website van de Natuur en Milieufederatie Utrecht kunt u zich aanmelden en het programma bekijken.
De bijeenkomst maakt deel uit van de Zon Tiendaagse die van 8 tot 18 mei in Utrecht wordt georganiseerd.

Het Energie Initiatief
Tijdens de bijeenkomst presenteren de Natuur en Milieufederaties ‘Het Energie Initiatief‘, een online platform met inspirerende voorbeelden en tools voor collectieven, bedrijven en overheden. Hiermee willen we deze partijen adviseren en verbinden in de gezamenlijke ambitie om de energietransitie te versnellen.