Bijeenkomst nieuwe agrarische gebiedscollectieven

10 maart 2014

Bijeenkomst nieuwe agrarische gebiedscollectieven

biodiversiteit588Natuur en Milieu Overijssel organiseert op donderdag 20 maart een bijeenkomst over de nieuwe agrarische gebiedscollectieven. Dit nieuwe agrarisch natuurbeheer gaat per 2016 in. Yvette Ruesen van Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer vertelt tijdens de bijeenkomst hoe het aanloopproces naar 2016 er uit ziet.

Vanaf 2016 krijgt het agrarisch natuurbeheer een nieuwe invulling. Het beheer wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in gebieden waar dit kansrijk is en alleen nog uitgevoerd door boeren die samenwerken in gebiedscollectieven. Deze collectieven bestaan uit één of meer samenwerkende agrarische natuurverenigingen.
Natuur en Milieu Overijssel wil er graag voor zorgen dat natuur en milieu zo goed mogelijk in de nieuwe plannen wordt meegenomen. Daarom organiseren wij een interactieve bijeenkomst, waarin we na een presentatie in groepjes nagaan hoe we kunnen zorgen dat het agrarisch natuurbeheer zo effectief mogelijk wordt ingezet.

Programma:
17.30 – 18.00     Inloop met soep en broodjes
18.00 – 18.15     Introductie; doel van de avond
18.15 – 19.00     Presentatie Yvette Ruesen (projectleider Overijssel-Gelderland van de Stichting Collectieven   Agrarisch Natuurbeheer)
19.00-19.30       Vragen
19.30-20.00       Groepsgesprekken over inzet agrarisch natuurbeheer
20.00-20.30       Slotconclusies en afspraken

Aanmelden
Heb je interesse in deze bijeenkomst? Dan ben je van harte welkom bij ons kantoor op de Stationsweg 3 in Zwolle. Je kun je vooraf opgeven via kisjes@natuurenmilieuoverijssel.nl. Na aanmelding ontvang je achtergrondinformatie over de nieuwe opzet van het agrarisch natuurbeheer.