‘Bescherm de kust’ tegen wildgroei aan bouwinitiatieven

6 oktober 2015

‘Bescherm de kust’ tegen wildgroei aan bouwinitiatieven

Natuur- en milieuorganisaties starten campagne om ongeschonden landschap Zeeuwse en Zuid Hollandse kust te behouden

Den Haag, 6 oktober 2015 – Zes natuur- en milieu organisaties (Natuurmonumenten, De Zeeuwse en Zuid Hollandse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud en Het Zeeuwse en Zuid-Hollands Landschap) starten de campagne ‘Bescherm de kust’ tegen de wildgroei van bouwinitiatieven aan de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De ongerepte kust dreigt hier te verdwijnen door een explosie aan plannen voor duizenden nieuwe vakantiewoningen, duinlodges en appartementen terwijl oude vakantieparken verpauperen. De organisaties roepen betrokken mensen op zich op www.beschermdekust.nl aan te melden als Baywatcher en zo de provincies, gemeenten en projectontwikkelaars aan te moedigen om tot een betere bescherming van de kust te komen.

Wildgroei aan bouwinitiatieven
Honderdduizenden binnen- en buitenlandse toeristen trekken jaarlijks naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust om te genieten van zon, zee en een ongerept strand. Uit een analyse van de natuurorganisaties van dit gebied is gebleken dat er op dit moment een wildgroei aan bouwinitiatieven de unieke schoonheid van de kust dreigt te verstoren. Juist die ongerepte brede stranden, kenmerkend voor deze kustgebieden, worden zo gewaardeerd door recreanten, toeristen en natuurliefhebbers. Belgische toeristen komen zelfs speciaal voor de stille en schone stranden naar Zeeland. Tegelijkertijd staat juist die uitgestrektheid, ongereptheid, donkerte en stilte onder druk door de talloze initiatieven voor bebouwing aan de kust. Deze waarden worden met het huidige beleid onvoldoende beschermd. Regiobeheerder Gert de Groot van Natuurmonumenten namens de samenwerkende organisaties: “Er zijn veel initiatieven voor bouwprojecten in de regio waarvan een aantal op het strand en in de duinen. Wanneer al deze bouwinitiatieven worden uitgevoerd, verliest de ongerepte kuststrook haar schoonheid en open karakter. Wij zijn beslist niet tegen toeristische ontwikkeling, maar wel met mate en goed doordacht. Wat je kwijt bent, krijg je nooit meer terug. Gelukkig zien we dit besef ook ontstaan bij een deel van de recreatieve sector zelf.”

Bescherming kustlandschap niet goed geborgd
Marc Argeloo van de Zeeuwse Milieufederatie namens de samenwerkende organisaties: “Sinds het Rijk het landschapsbeleid heeft losgelaten, ligt de regie bij de provincies voor de bescherming van het landschap. Provincies leggen echter zeer geringe beperkingen op aan gemeenten voor het toestaan van ontwikkelingen waardoor er een wildgroei kan ontstaan aan bouwplannen. Gemeenten maken hun afwegingen immers uitsluitend lokaal. Door dit gebrek aan borging en regie dreigt een uniek en open landschap verloren te gaan.”

De natuur- en milieuorganisaties willen dat er een deltabrede visie wordt opgesteld in plaats van dat iedere gemeente afzonderlijk over individuele bouwplannen besluiten neemt. Totdat zo’n visie er is zou een pas op de plaats gemaakt moeten worden met alle bouwplannen in de zone van zee, strand en duin.

Meld je aan als Baywatcher
Vanaf nu kun je je op www.beschermdekust.nl aanmelden als “Baywatcher”. Daarmee moedig je provincies en gemeenten aan om samen een integraal beleid op te stellen voor bebouwing aan de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Kom in actie en help hen samen met ons de prachtige kust te behouden. Meld je aan als Baywatcher en bescherm de kust!