Actieplan stoppen met gas aangeboden aan Kamerleden

16 mei 2017

Actieplan stoppen met gas aangeboden aan Kamerleden

DEN HAAG, 16 mei 2017 - Gas, we breien er een eind aan. Groningers, kunstenares Agnes Bakker, Milieudefensie, de Groninger Bodembeweging, de Woonbond, energieleverancier Greenchoice en andere groene organisaties vragen Kamerleden in Den Haag met een actieplan een einde te breien aan de gaswinning. Ook Commissaris van de Koning RenŽ Paas, gedeputeerde Eelco Eikenaar en de Groningse burgemeester Peter den Oudsten zijn erbij.  Foto: Milieudefensie - Michiel Wijnbergh
Foto: Milieudefensie – Michiel Wijnbergh

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. Samen met Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, en energieleverancier Greenchoice overhandigden de Natuur en Milieufederaties vandaag een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.

Volgens de organisaties ontbreekt het aan politieke daadkracht: “Iedereen is het er over eens dat we snel van het gas af moeten, maar ondertussen is de wetgeving om dat mogelijk te maken nog niet klaar. Gemeenten kunnen daarom niet voortvarend aan de slag”.

Wetgeving nog niet op orde
De organisaties roepen Kamerleden op snel een eind te maken aan het aansluiten van nieuwe huizen op het gasnet. Gemeenten moeten bovendien de taak, de middelen en de macht krijgen om bestaande wijken om te schakelen naar andere warmtebronnen dan gas. Jorien de Lege, campagneleider energie van Milieudefensie: “Als het rijk niet snel de leiding neemt, wordt het akkoord van Parijs niet gehaald en blijven Nederlandse huizen voor hun warmte afhankelijk van Gronings gas.”

Grote projecten
De komende jaren moet hard worden gewerkt aan het isoleren van de Nederlandse huizen en geïnvesteerd worden in warmtenetten en slimme elektriciteitsnetten. Verder stellen de organisaties dat de overstap naar duurzame energie eerlijk moet verlopen. Zo mogen lage inkomensgroepen niet worden geconfronteerd met hogere kosten. Dat kan bijvoorbeeld door een jaarlijkse basishoeveelheid gas per huishouden beschikbaar te stellen waarover de prijs niet mag stijgen zodat hoeft niemand in de kou te zitten.

Breien voor Groningen
De overhandiging van de zes-punten Breihuis Groningenactielijst gebeurt tegen de achtergrond van het Groninger huisje dat dit najaar uit protest tegen de aardbevingen werd ingebreid door de Groningse kunstenares Agnes Bakker, samen met vrijwilligers uit het hele land. Momenteel werkt zij aan de grootste deken van Nederland die symbool staat voor de solidariteit met mensen in het aardbevingsgebied en de noodzaak om de gaskraan dicht te draaien.

Bekijk hier het aangeboden actieplan.