11 miljoen voor verduurzaming melkveehouderij en natuur

18 november 2015

11 miljoen voor verduurzaming melkveehouderij en natuur

Provincie Drenthe en de Groenmanifestpartners: LTO Noord en de natuurbeschermende organisaties zetten zich gezamenlijk in voor een duurzame melkveehouderij en natuur. In een ontwikkelagenda hebben de Groenmanifestpartners omschreven welke acties nodig zijn om in 2020 te horen bij de top van duurzame landbouw. De provincie Drenthe heeft deze agenda omarmt en gaat hiervoor 11 miljoen euro beschikbaar stellen. Groenmanifestpartners kunnen hiervoor projecten indienen.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “De groenmanifestpartners willen dat er in 2020 in Drenthe zoveel mogelijk sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en andere stoffen. Dit is goed voor landbouw en natuur. Deze gedeelde ambitie juichen wij van harte toe. Afgesproken is dat de groenmanifestpartners verder gaan werken aan een plan van aanpak met een mix van concrete projecten die bijdragen aan een verduurzaming van ons Drenthe.”

Reinder Hoekstra van Natuur en Milieu Federatie Drenthe: “Wij hebben deze agenda samen met de LTO ontwikkeld omdat investeren in duurzame ontwikkeling van de melkveehouderij goed is voor milieu en economie. Behoud van de Drentse natuur stelt ook grenzen aan die ontwikkeling. Als je daar tegen aan loopt moet je niet klagen maar de handen gezamenlijk uit de mouwen steken.”

Arend Steenbergen van LTO Noord: “Verduurzamen van de melkveehouderij is een voorwaarde voor de toekomst van gezonde bedrijven. Door gezamenlijk naar investeringen te kijken bereiken we een win-win situatie. En een goede toekomst voor landbouw in Drenthe.”

Enkele voorbeelden uit de ontwikkelagenda:
– Ondersteunen van 250 melkveebedrijven bij het opstellen van een duurzaam bedrijfsplan.
– Melkveebedrijven op grote schaal ondersteunen bij ontwikkeling naar grondgebonden bedrijven met zoveel mogelijk gesloten kringloop (minder uitstoot van stikstof en fosfaat)
– Melkveebedrijven gezonder, sterker en toekomstbestendig maken, want bedrijven die in Noord Nederland op dit punt voorop lopen scoren ook qua bedrijfsresultaten beter.
– Gebiedsgerichte samenwerking in gebieden waar knelpunten zijn; d.w.z. door teveel stikstof landbouw melkveebedrijf tegen ontwikkelgrenzen aanloopt maar waar door ondersteunen goede ontwikkeling bedrijf verder kan en stikstofbelasting daalt (bedrijfsverplaatsing kavelruil)
Natuurbeschermende