De Natuur en Milieufederatie Samen voor mooie en duurzame provincies
Menu
Gezond en duurzaam voedsel

Gezond en duurzaam voedsel

Een overgang naar duurzame voedselvoorziening is noodzakelijk. Niet alleen vanwege de toenemende voedselvraag, die wordt veroorzaakt door een wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaart. Maar vooral ook door de geweldige impact die de productie en consumptie van voedsel heeft op de ecologische voetafdruk. Zo is de wereldwijde veehouderij volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 % van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar.

Lokale initiatieven
De Natuur en Milieufederaties onderschrijven het belang van een voedseltransitie. En gelukkig staan we hierin niet alleen. We zien een niet te stoppen ontwikkeling van lokale initiatieven, die aan de slag gaan met hun eigen voedselproductie. En in de landbouw zien we een trend naar kortere productie- en consumptieketens. Onze kracht ligt in het bij elkaar brengen van betrokken bedrijven, overheden en inwoners. We willen initiatiefnemers inspireren, kennis bijbrengen en allianties laten aangaan.

Magazines
Magazine Proef de Rijke OogstEr zijn een aantal interessante magazines verschenen die aansluiten bij het thema gezond en duurzaam voedsel:

Hieronder leest u ter inspiratie een aantal voorbeeldprojecten voor gezond en duurzaam voedsel van de Natuur en Milieufederaties.

Gezond en duurzaam voedsel
Eetbaar Fryslân

Lekker eten van dichtbij! Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het bij ons in de keuken belandt. Niet erg duurzaam en ook niet nodig omdat in Friesland heel veel heerlijke producten worden verbouwd. Eetbaar Fryslân wil dat binnen vijf jaar alle inwoners van Friesland bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde- en seizoensproducten.

Partners: o.a. Friese Milieu Federatie, Landschapsbeheer Friesland, Nordwin College, Netwerk Duurzame Dorpen, agrarische bedrijven, supermarkten, distributiebedrijven, Provincie Friesland.

Meet & Eat

De Meet & Eat-bijeenkomsten gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Met sessies over o.a. eiwittransitie, streek- en seizoensgebonden eten, voedselverspilling en voedselbossen brengen de bijeenkomsten in Drenthe en Groningen het gesprek op gang over het verduurzamen van onze voedselproductie en –consumptie.

Partners: o.a. Natuur en Milieufederatie Drenthe en Groningen, provincie Drenthe en Groningen en Duurzaam Door.

Eetbare Stad

Moestuinieren voor en door de buurt in de gemeente Groningen. Sinds 2009 worden Groningers enthousiast gemaakt voor moestuinieren in de eigen buurt. Dit gebeurt door het organiseren van fietstochten, het bodemfestival, en het jaarlijks terugkerende oogstfeest. Elk jaar komen er weer een aantal moestuinen bij op de Eetbare Stadkaart, waardoor de teller nu op meer dan 70 initiatieven staat!

Partners: Natuur en Milieufederatie Groningen en Gemeente Groningen.

Nationale Postcode Loterij
CBF